Coaching Staff

Our 2019-2020 Coaches

  • Coach: Linda Buck
  • Coach: Kari Valdeer
  • Coach: Daniel Reilly
  • Coach: Heather Henry
  • Coach/Admin:  Diane Kokes

Contact:  waverunners10@gmail.com